Korpa (0)

Vaša Korpa je trenutno prazna.

Valuta: 

ISKORISTITE PRAZNIČNI POPUST OD 20.12 - 10.01
-10% NA SVE PORUDžBINE!!!


Antropologija svakodneviceAnđeli i demoni


Veća slika

Žarana Papić, Lydia Sklevicky (priredile)

Antropologija žene

Izdavač: Biblioteka XX vek
ISBN:  86-7562-029-2
Povez:  Mek
Pismo:  Latinica
Broj strana:  420
Cena:
Popust: 10.00%
486,00 din. 437,40 din.

 

Opis:

Ža­ra­na Pa­pić (1950 - 2002) bila je do­cent na pred­me­tu So­cio-kul­tur­na an­tro­po­lo­gi­ja i jed­na od pre­da­va­či­ca na iz­bor­nom pred­me­tu Pol­nost i dru­štvo na Odel­jen­ju za so­ci­o­lo­gi­ju Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du. Ba­vila se pro­ble­mi­ma an­tro­po­lo­ške i fe­mi­ni­stič­ke te­o­ri­je. Pre­davala je An­tro­po­lo­gi­ju ro­da u Cen­tru za žen­ske stu­di­je u Be­o­gra­du. Bila je predavač po pozivu na američkim i evropskim univerzitetima. Njeni radovi prevedeni su na nekoliko jezika. Obajvila je, izmedju ostalog, knjige So­ci­o­lo­gi­ja i fe­mi­ni­zam, IIC, Be­o­grad, 1989. i  Pol­nost i kul­tu­ra. Telo i znanje u socijalnoj antropologiji, Biblioteka XX vek, 1997.

Lydia Sklevicky (1952 - 1990) diplomirala je sociologiju i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1976. do kraja 1988. godine radila je u Institutu za historiju radničkog pokreta Hrvatske (danas Institut za suvremenu povijest). Od pocetka 1989. godine do prerane smrti u saobrćajnoj nesreći januara 1990. radila je u Zavodu za istrazivanje folklora u Zagrebu (danas Institut za etnologiju i folkloristiku). Bila je i članica uredničkog odbora međunarodnog časopisa Gender and History, kao i članica redakcije Časopis za suvremenu povijest. Objavila je velikog broja radova u periodici i priredila, pored Antropologije žene, knjigu Žena i društvo. Kultiviranje dijaloga, Zagreb, 1987.

Ovo, drugo izdanje Antroplogije žene (prvo: 1983), sa pogovorom Zorice Ivanović, docentkinje na Odeljenju za etnologiju i antriopologiju Fuilozofskog fakulteta u Beogradu, posvećujemo uspomeni na urdnice ove knjige Žaranu Papić i Lydiju Sklevicky.

Objavljeno u saradnji sa Centrom za ženske studije - Beograd. 
Kratke priče

smart

Najbolja ponuda!

Virtuemart Product Slideshow

isporuka