Korpa (0)

Vaša Korpa je trenutno prazna.

Valuta: 

Joomla gallery by joomlashine.com

lista 1

   logo.v      


Veća slika

Sofija Mićić

Studije o jeziku medicine u engleskom i srpskom

Izdavač:  Beogradska knjiga
Pogledajte sve naslove ovog izdavača
ISBN:  978-86-7590-228-7
Povez:  Mek
Pismo:  Ćirilica
Broj strana:  244
Cena:
Popust: 10.00%
550,00 din. 495,00 din.

 

Opis:

U naj­no­vi­joj stu­di­ji So­fi­je Mi­ćić iz­ne­ta su do­sa­da­šnja sa­zna­nja o je­zi­ku me­di­ci­ne u en­gle­skom i srp­skom je­zi­ku. En­gle­ski je­zik pre­u­zeo je po­sled­njih de­ce­ni­ja do­mi­nant­nu ulo­gu u sve­tu, što je na­ro­či­to vi­dlji­vo u tzv. je­zi­ci­ma stru­ke, kao što je i je­zik me­di­ci­ne. Me­đu­tim, ova stu­di­ja po­ka­zu­je da je, s raz­vo­jem me­di­ci­ne, mo­gu­će raz­vi­ja­ti je­zik stru­ke i na ma­ter­njem je­zi­ku.

 
Najbolja ponuda!

Virtuemart Product Slideshow

isporuka

pulse baner