Korpa (0)

Vaša Korpa je trenutno prazna.

Valuta: 

Joomla gallery by joomlashine.com

lista 1


 logo.v      Antal Serb

Antal Serb rodio se 1. maja 1901. godine u Budimpešti u imućnoj građanskoj porodici asimilovanih Jevreja. Maturirao je u elitnoj pijarističkoj gimnaziji, studije mađarskog, nemačkog i engleskog jezika i književnosti za­vr­šio je u na univerzitetima u Budimpešti i Gracu. Govorio je još francuski i učio („u kišnim popodnevima“) italijanski. Boravio je duže u Parizu i Italiji, a u Londonu je proveo go­dinu dana kao stipendista.

Imao je dvadeset godina kada je objavio šest pesama u tada najrelevantnijem književnom časopisu „NJugat“ (Nyugat) i potom postao njegov stalni kritičar. U tridesetim godinama XX veka bavio se uglavnom izučavanjem anglosak­sonske književnosti i teorijom romana.

Široj književnoj javnosti postao je poznat svojom Isto­rijom mađarske književnosti (1934), štivom i danas veoma privlačnim kako za laike tako i za stručnjake. Godine 1934. objav­ljuje svoj prvi roman pod naslovom Pendragon-legenda, neobičan splet parodije starih engleskih romana o duhovima, neke varijante kriminalističkog i ujedno finog erotskog roma­na koji odražava, na izuzetno duhovit način, autorov filozofski skepticizam, ali istovremeno i kritiku takvog pogleda na svet. Roman Putnik i mesečina (1937) jeste autoanaliza čoveka koji traži sebe, sjajan dokument beznađa građanina-humaniste u predvečerje nastupa fašizma, roman duhovite sumornosti. Svo­ju fasciniranost umnogome idealizo­vanim građanskim društvom i, još više, elegantnom francu­skom aristokratskom kulturom, uobličio je u romanu Kraljiči­na ogrlica ob­javljenom 1943. godine. 

Antal Serb, hrišćanin, i to verujući hrišćanin, Mađar po svojim najdubljim nacionalnim osećanjima, autor umetnički najubedljivije istorije mađarske književnosti, bio je primoran da se suoči s činjenicom da ga u njegovoj zemlji ne smatraju ni hrišćaninom, ni Mađarom. Od 1941. godine bio mu je za­branjen nastup na radiju, njegova Istorija mađarske književ­nosti je takođe zabranjena, juna 1944. godine regrutovan je u zloglasne radne jedinice. Mađarski fašisti su ga zatukli kunda­cima 4. januara 1945. u koncentracionom logoru u Balfu. 

Dela: Viljem Blejk, monografija (1928); Nadahnuti pes­nik, eseji (1929); Kratki pregled engleske književnosti (1929); Pendragon-legenda, roman (1934); Istorija mađarske književ­nosti (1934); Vodič kroz Budimpeštu za Marsovce (1935); Treći toranj, dnevničke beleške s puta po Italiji (1936); Sva­kodnev­nice i čuda, eseji (1936); Putnik i mesečina, roman (1937); Istorija svetske književnosti (1941); Oliver VIII (pod pseudo­nimom A. H. Redcliff), roman (1942); Kraljičina ogr­lica, roman (1943). 


Sortiranje:
  Legenda o Pendragonu
  Antal Serb
 
Popust: 10.00%
891,00 din. 801,90 din.
  Detaljnije...
 
 
  Oliver VII
  Antal Serb
 
Popust: 10.00%
599,00 din. 539,10 din.
  Detaljnije...
 
 
  Putnik i mesečina
  Antal Serb
 
Popust: 10.00%
891,00 din. 801,90 din.
  Detaljnije...
 
 
 

  • ««
  • «
  • 1
  • »
  • »»
Rezultati 1 - 3 od 3

Najbolja ponuda!

Virtuemart Product Slideshow

isporuka

baner anglozine