Korpa (0)

Vaša Korpa je trenutno prazna.

Valuta: 

Joomla gallery by joomlashine.com

lista 1

   logo.v      


Tweet
Pin It
Veća slika

Mort Voker

Redov Bili

Izdavač:  Beli put
Pogledajte sve naslove ovog izdavača
ISBN:  978-86-86577-18-4
Povez:  Tvrd
Pismo:  Latinica
Broj strana:  240
Cena:
Popust: 10.00%
0,00 din. 0,00 din.

 

Opis:

Godina 1950. bi­la je, kasnije će se ispostaviti, an­to­lo­gij­ska ka­da je reč o stri­po­vi­ma. Jedan od najvažnijih razloga za to jeste što su se, poznih dana leta 1950. ljubitelji devete umetnosti po prvi put sreli s jednim od najboljih stripova svih vremena – Redovom Bilijem Morta Vokera. Nešto pre obeležavanja šest decenija od prvih kaiševa Redova Bilija, ovaj klasik je pred srpskim čitaocima, u luksuznom izdanju Belog Puta, na 240 strana u boji.

 

"Redov Bili" je započeo svoj put skrom­no – ob­ja­vlji­vao se u sve­ga dvanaest novi­na, a is­pr­va je vla­dao strah da ne­će du­go op­sta­ti. Ali to ipak ni­je bio slu­čaj!  Bi­li je pre­ži­veo Ko­rej­ski rat... kao i cen­zu­ru vi­so­kih ofi­ci­ra... po­tom ne­po­pu­la­ran rat u Vi­jet­na­mu... kao i sve ve­će ne­pri­ja­telj­stvo u jav­no­sti pre­ma sve­mu što se mo­že do­ve­sti u ve­zu s voj­skom... da bi na­po­slet­ku, tri­de­set go­di­na ka­sni­je – i da­lje smo­tan­ko i re­dov bez jed­nog je­di­nog una­pre­đe­nja, Bi­li bio naj­po­zna­ti­ji voj­nik još ot­ka­ko je Na­po­leon bio de­se­tar. Na kra­ju ga je či­ta­lo pre­ko 150 miliona lju­di u pre­ko 1500 no­vi­na!

Mort  Voker uspeo je da stvori sopstveni, besprekorni svet u stripu. Kasarna Močvarić nije obična armijska kasarna. To je mikrokosmos koji naseljavaju smešni ludaci, na čelu s redovom Bilijem i njegovim neprestanim, sizifovskim naporom da izbegne rad. U svakom obliku...

  
Nedavno pregledani naslovi

smart

Najbolja ponuda!

Virtuemart Product Slideshow

isporuka

pulse baner
baner anglozine